Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Gemeente Stein over "Leefbaarheid"

Interview met Emilie Klinkers, leefbaarheidscoördinator van de gemeente Stein en tevens Dorpscontactfunctionaris van Stein, Meers en Maasband. 

Het zal de gemiddelde Steindenaar na deze uitzending duidelijk zijn dat het DOP Meers maatgevend is in onze gemeente.