Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Binnenkort in Elsloo...

 

Klik hier voor de complete agenda >

Laatste Nieuws

Gemeente SteinGemeente Stein

Bloesemtocht IVN paaszondag 21 april

Als een van de eersten houdt IVN-Elsloo de traditionele bloesemtocht dit jaar op paaszondag 21 april. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats op de hoek Kaakstraat/Terhagen (voormalig zwembad Medammerweide), waar ook het eindpunt zal zijn. De deelname is gratis.

Zoals bekend was de stichting IKL (Instandhouding Klein Landschapselementen in Limburg) ooit de initiatiefnemer voor deze tochten. Zij zet zich in met behulp van de Limburgse bevolking o.a. voor het behoud en herstel van de Limburgse hoogstamboomgaarden. Deze dreigden afgelopen decennia om diverse redenen verloren te gaan.

Onder leiding van een IVN-gids zal deze bloesemtocht ( gratis) plaats vinden langs de hoogstamweiden in de buitengebieden van Elsloo en Catsop, waarbij ook een bezoek gebracht wordt bij de lokale fruitkwekerij Pijpers.

Onderweg zal natuurlijk ook ruim in gegaan worden op de plaatselijke cultuur(historie) en natuur, die hier volop aanwezig is.

De wandeling is ongeveer 7 km lang en duurt tot 16.30u. Voor meer info: Hub de Rooy (046-4370068).

Photo by Farsai Chaikulngamdee on Unsplash

Paasbrunch zeer geslaagd

Op zondag 14 april 2019 hebben tientallen vrijwilligers van het Dorpsplatform samen met het Maaslandcentrum weer de jaarlijkse Paasbrunch georganiseerd.

Ook dit jaar was het weer een heel mooi succes. In totaal waren er 104 gasten aanwezig.

De gasten waren zeer te spreken over de ontvangst en het brunch buffet.

Na de uitgebreide brunch gingen de voetjes van de vloer en werd er volop gedanst.

Al met al kan het Dorpsplatform weer terugkrijgen op een zeer geslaagde middag. Foto's Frank Dassen.

Dorpsplatform Paasbrunch 2019 2

Thema-avond "Meester van Elsloo" op 24 april

Op woensdag 24 april, aanvang 19.30 uur, organiseert het Dorpsplatform Elsloo in het Maaslandcentrum een thema-avond over ”de Meester van Elsloo”.

Lars Hendrikman, conservator van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, zal zijn kennis over de “Meester van Elsloo” delen met de bezoekers. De avond wordt geleid door kunstkenner Luc Laudy uit Sittard.

Meester van Elsloo 3

 

Deze avond is vrij toegankelijk. Wel verzoeken we bezoekers om zich aan te melden via de website van Dorpsplatform Elsloo, KLIK HIER

Momenteel presenteert het Bonnefantenmuseum In Maastricht de unieke en lang verwachte tentoonstelling van laatmiddeleeuwse houtsculpturen, waarin het fenomeen centraal staat. Een groots project op het gebied van de oude kunst.

Wie is, of beter, wie zijn de Meester(s) van Elsloo?
Onder andere het Louvre in Parijs en het Victoria & Albert Museum in Londen, maar ook vele kerken uit de euregio hebben hun beelden uitgeleend.
In de tentoonstelling blijkt dat de Meester van Elsloo geen grijpbaar begrip is maar eerder een verzameling eenlingen. De meer dan vijftig sculpturen vormen samen tot 16 juni 2019 de tentoonstelling Meester van Elsloo.

Van eenling naar verzameling
Aan het einde van de middeleeuwen bestond in en rondom de huidige provincie Limburg een levendige productie van houtsculptuur. Helaas is meestal onbekend wie deze beelden besteld of gemaakt heeft. Wel is duidelijk dat de makers, of beter ateliers, van zeer hoge kwaliteit waren. Dat laat het nog overgebleven werk duidelijk zien. Om toch enig houvast te krijgen werden de beeldhouwers van een 'noodnaam' voorzien, en veruit de bekendste daarvan is de zogenaamde "Meester van Elsloo".
Deze naam dankt de meester aan de illustere Limburgse professor Timmers, die er in 1940 voor het eerst over berichtte.

In het Streekmuseum (Op de Berg, Elsloo) is naar aanleiding van de grote tentoonstelling in Maastricht een mini-expositie ingericht rondom “de Meester van Elsloo”.

Op donderdag 2 mei en zondag 5 mei (aanvang op beide dagen om 13.30 uur) organiseert het Dorpsplatform Elsloo begeleide interactieve rondleidingen door de tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Aanmelden voor deze rondleidingen kan door dit webformulier in te vullen

 KLIK HIER

of door een e-mail te sturen naar  

U reist op eigen gelegenheid naar het Bonnefantenmuseum en dient in het museum zelf een toegangskaart te kopen. Meer info op www.bonnefanten.nl

Nadere informatie over de Meester van Elsloo vindt u op www.streekmuseumelsloo.nl of op www.bonnefanten.nl

5 mei Dansmiddag (Bevrijdingsdag)

DOP dansmiddag 5mei 2019

Bevrijdingsdag zondag 5 mei organiseert het Dorpsplatform Elsloo een gezellige Dansmiddag in het Maaslandcentrum. Aanvang 14.00 uur en de entreeproijs bedraagt 3,50 euro.

Het CDL actief bij DOP Elsloo met computercursussen

U heeft het wellicht reeds gemerkt. Binnen het activiteitenplan van DOP Elsloo hebben tablets en computers hun plaats opgeëist.
Zo is er op de vrijdagochtend van 10:00-12:00 uur een inloop. Dan kunt u uw vragen over het gebruik van deze apparatuur stellen. Als het even kan krijgt u dan tips mee naar huis waarmee uw problemen opgelost kunnen zijn.

Het kan echter ook zijn dat u zich toch wat meer moet gaan verdiepen in de werking van deze apparatuur. Het CDL geeft daar allerlei cursussen voor. Cursussen voor beginners, maar ook de nu lopende cursus “Verdiepen met Windows” of de “IPad/Iphone”-cursus.
Samen oefenen met medecursisten helpt om voldoende vaardigheden te kunnen ontwikkelen. “Immers oefening baart kunst” en “oud geleerd is ook gedaan”.

Los van deze cursussen zijn DOP-Elsloo en CDL bereid om ook andere cursussen te organiseren. Zeker als daar voldoende belangstelling voor is. De maanden april, mei en juni bieden daar nog goede mogelijkheden voor. 

Maak uw interesse kenbaar bij de CDL-vertegenwoordiger op de vrijdagochtend in ”Punt 39”, de voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo.
Of vul tijdens de inloopmiddag (woensdagmiddag) het formulier in dat bij het DOP aanwezig is. Bij 3-4 aanmeldingen hebben we voldoende redenen om een cursus op te starten.

CDL computerlessen Elsloo

Lees meer

Steunpunt Mantelzorg

SteunpuntMantelzorg 2Je agenda de baas
Als mantelzorger houdt u veel ballen in de lucht, zoals werk, huishouden, zorgtaken.

Professional Organizer Saskia van Eijnatten geeft u tijdens deze interactieve workshop handreikingen om uw agenda beheersbaar te maken en liefst ook tijd voor uzelf over te houden. Deze (gratis) workshop is speciaal voor mensen die werk en mantelzorgtaken combineren, maar iedereen is welkom.

Dinsdag 7 Mei | 19.00 - 21.00 uur | Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 | SteinMeer informatie en aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Zuid | | 043-3215046 | www.mantelzorgzuid.nl.

Wandelen in Sittard op zaterdag 15 juni

Ben je geïnteresseerd in een stadswandeling door Sittard met onze docent kunstgeschiedenis Luc Laudy? 

Tijdens deze wandeling zal hij aandacht schenken aan verschillende locaties die betrekking hebben op de voormalige vestingstad Sittard.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019, vertrek om 13.30 uur vanaf plein ‘de Ligne’ in Sittard

Sittard Panorama

Foto: wikipedia, klik voor vergroting

Wat te zien?

• We zullen de 5 monumentale kerken/kloosters bezoeken die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de 775 jaar oude stad Sittard.
• We bezoeken enkele interessante (klooster)tuinen
• In de binnenstad liggen verder enkele panden die architectonisch de moeite waard zijn. Daarbij schenken we ook aandacht aan oude panden en aan architectuur uit de 20e eeuw. Centraal daarbij staat de Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949) ook wel bekend van de watertoren in Schimmert.

Info en aanmelden

• Start van de wandeling is het plein ‘de Ligne’. Het plein ligt +/- 10 minuten lopen vanaf het station. De wandeling duurt +/- 2 ½ uur.
• Minimaal aantal deelnemers is 10, het maximale aantal is 20.
Aanmelden kan via
• De kosten bedragen 5 euro p.p.

Facelift voor kasteel Elsloo en omgeving

Het Landgoed Elsloo (kasteel, het kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. Klik op afbeelding voor artikel.

DDL 25.03.2019 Buitenplaats Domein Elsloo

Gewijzigde naam: Werkgroep Verkeersveiligheid

Tijdens de tweede Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 verenigden een aantal aanwezigen zich in een nieuwe werkgroep Verkeer & Veiligheid.

Omdat hun aandachtsgebied vooral verkeer is (zowel infrastructuur als verkeersveiligheid) en niet "veiligheid" in algemene zin, is in maart 2019 de naam gewijzigd in Werkgroep Verkeersveiligheid. De werkgroep bestaat uit Peter Gulikers (voorzitter), René van Hees, Pierre Kusters, Jan Stijnen, Ad Cuppens en Jan Vranken.

Een dossieroverzicht vindt u hier >

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?