Eigen Kracht

Eigen Kracht: inwoners nemen zelf het heft in handen om de leefbaarheid in hun dorp te behouden of te verbeteren. 

Naast deze zogenaamde "zelfredzame" burgerparticipatie kunnen burgers natuurlijk invloed op het beleid van overheden uitoefenen door te stemmen bij verkiezingen, door te lobbyen bij bestuurders en volksvertegenwoordigers, door inspraak en medezeggenschap.

Wil van Gansewinkel -dorpscontactfunctionarisBurgers houden zeggenschap over hun eigen leven, zeker als het contacten met organisaties en overheden betreft.

Uit onderzoek is gebleken dat een actieve inbreng van inwoners leidt tot een beter beleid dat ook nog eens beter aansluit bij wat mensen willen.

Inwoners moeten actief betrokken worden bij het uitvoeren van de missie, waarbij gezocht moet worden naar een gezamenlijk draagvlak.

Sociale samenhang (cohesie) zelfstandigheid, eigen identiteit en eigen verantwoordelijkheid zijn in het verlengde van de missie een essentieel uitgangspunt.

Kortom, bewaken en actief deelnemen om de huidige kernwaarden te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

 

Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo

 


Eigenkrachtvisie, Gemeente Stein, 2014 > 

Diverse publicaties over Burgerparticipatie >

 

Het samen zelf doen! Meer weten?