Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 23 resultaten gevonden.

Groenonderhoud ...

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeersveiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

Verslag Dorpsschouw Elsloo 12 augustus 2019

...  Danny Hendrix, wethouder van de gemeente Stein, doet de aftrap en geeft een korte toelichting m.b.t. zijn werkgebied, de dorpsschouw en kwaliteitsniveaus van het groenonderhoud. De centra en begraafplaatsen ...

Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers

... Jurgensstraat (snelheidsremmende maatregelen) en het bestraten van de uitzichtpunten op de Rolberg. Tevens hebben zij medewerking verleend aan de Dorpsschouw. Daaruit is o.a. voortgevloeid dat het groenonderhoud ...

Verslag Dorpsschouw 15 juni 2018

... van groen en wegen in de gemeente Stein. De bedragen die de Raad hiervoor ter beschikking stelt zijn: - voor groenonderhoud € 1.000.000,- - wegenonderhoud € 800.000,-. - chemisch onkruid verwijderen ...

Een plek om trots op te zijn: Ontdekken en beleven

... én een unieke grafcultuur. In Stein is het stil genieten en daar zijn we trots op! De groene gemeente Stein is een waar paradijs voor iedere stille genieter. Wethouder Gina van Mulken is er trots op ...

Eigen Kracht: samen geveltuintjes aanleggen

...  die we liever niet horen. Fijnstof is afkomstig van verbranding van houtkachels en van het verkeer (bv. A2 en A76). Hier meer info over de voordelen van groen in vergelijking met tegels > https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/planten-in-plaats-van-tegels-de-voordelen-van-een-groene-tuin ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... zijn ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook voor de beplanting van de boomvakken en groenstroken is een ontwerp gemaakt. Hieronder een impressie van welke beplanting in de groenstroken komt. ...

Erfgoed in de gemeente Stein

... de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed, etc. Het belang va ...

Schouw Schuttersdreef

... een schouwrapport ontvangen. Top 3 van aandachtspunten in deze wijk: hondenpoep, overlast en bakken altijd vol en te weinig, parkeervakken en perkjes, groenvoorziening slecht onderhouden, veel ...

MijnGemeente App

...  onveilige plekken achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid afgewaaide takken, omgewaaide bomen vernield groen zwerfvuil overvolle afvalbakken dode dieren langs de weg of ...

Project Domein Elsloo

... natuur, cultuur, toerisme en horeca binnen het domein bevorderen. Dit kan ook door het aanbieden van stage- en leer-werkplaatsen (leerling gastheer, horeca-assistenten, groenbeheerders, bewaker openbare ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

...  gedeelte van de groenvoorziening voor Aelserhof een parkeerplaats voor Vivantes personeel aan te leggen die tevens gebruikt kan worden als laad- en losplaats. Helaas is dat niet gelukt omdat met name d ...

Uitkijkpunt Rolberg

...  en een tegelplateau voor de banken. Tevens geconstateerd dat het groen zeer slecht onderhouden is en dat er te weinig afvalbakken zijn. Tenslotte willen wij de gemeente uitnodigen om samen met he ...

Project Aelserhof/La Famille

...  eventueel door ontstaat, kan worden ingericht als parkeervoorziening met openbaar groen. De bewoners hebben op 8 juli 2015 onderstaande brief ontvangen. Korte samenvatting van het project Aelserho ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... veegd worden; vooral veegrondes nodig op plaatsen waar geen bebouwing is. (groenstroken ) bewoners hebben navraag gedaan bij hoveniers en volgens alles zijn bomen wel snoeibaar complimenten voor nieuwe opl ...

Doen !

... in het dorp. De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat. Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de oplossing. ...

Meebeslissen en Doen !

... in het dorp. De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat. Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de ...

Inwonersavond Groenbeleidsplan maandag 4 juli in Elsloo ...

Uitnodiging tweede bijeenkomst groenbeleidsplan De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. ...

Dorpsschouw 15 juni

Wil je meedenken over het onderhoud van de openbare ruimte in Elsloo? Vind jij het belangrijk dat straten en groen voldoende worden onderhouden? Geef je dan op voor de dorpsschouw op vrijdag 15 juni aanstaande, ...

Verkeersmaatregelen Elsloo

... gd in de Dorpsstraat. Lees de brief hier > Op initiatief van bewoners van de Burg de Witstraat gaat de gemeente daar 10 parkeervakken realiseren daar waar nu een groenstrook naast de St. Jozefsch ...

Herinrichting Mergelakker

... kant worden opgenomen als de huidige bomen en dat tussen deze bomen robuuste groenvakken én enkele parkeerplekken worden opgenomen. Beplanting Ten aanzien van de beplanting wordt het volgende geconcludeerd: ...

Denk mee over ons Erfgoed

... Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoe ...

Eigen Kracht Elsloo

...  Onderwerpen die voor bewoners en voor de toekomst van Elsloo relevant zijn en die worden beïnvloed door allerlei maatschappelijke veranderingen. Denk daarbij aan bevolkingsafname, vergrijzing, ontgroening ...