Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 53 resultaten gevonden.

MdRstraat02-brief-naar-gemeente-15.12.2014 ...

Brief werkgroep Verkeersveiligheid naar gemeente Stein dd 15.12.2014 met voorstellen verbetering verkeersveiligheid en woongenot Michiel de Ruyterstraat te Elsloo  ...

Een verkeersveilige gemeente ...

De gemeente Stein legt op 22.01.2020 in een 2 pagina's groot artikel in Via Sittard-Geleen uit dat zij verkeersveiligheid serieus nemen. En daarbij ook hun inwoners betrekken. De uitkomst daarvan word ...

Erfgoed in de gemeente Stein ...

Eind vorig jaar is de gemeente samen met vrijwilligers gestart met het opstellen van een erfgoedbeleid. Hierin komt te staan hoe wij met het cultuurhistorische erfgoed omgaan, zodat dit zo goed mogelijk ...

Gemeente Stein over "Leefbaarheid" ...

Interview met Emilie Klinkers, leefbaarheidscoördinator van de gemeente Stein en tevens Dorpscontactfunctionaris van Stein, Meers en Maasband. Het zal de gemiddelde Steindenaar na deze uitzending duidelijk  ...

MijnGemeente App ...

SAMEN ZELF DOEN! Gemeente Stein streeft naar een schone, veilige en prettige woonomgeving. Door melding te maken van verbeterpunten in de openbare ruimte draag je daar zelf ook aan bij. Dat kan vanaf ...

De gemeente transformeert ...

... hebben voor het functioneren en de organisatie van de gemeente. De gemeente moet zich als het ware opnieuw uitvinden en omvormen; van een regisserende naar een faciliterende overheid; van een min of meer ...

Gedeeltelijke herstart activiteiten Dorpsplatform

... van het Dorpsplatform Elsloo heeft, na overleg met haar medewerkers en toestemming van de gemeentelijke bevoegde instanties besloten om een deel van de aktiviteiten weer op te starten. Wel onder voorwaarden. ...

Nieuwe jeu-de-boules baan in Elsloo

Op verzoek van een aantal senioren heeft het Dorpsplatform Elsloo in overleg met de gemeente Stein een jeu-de-boules baan laten aanleggen op het gemeentelijk grasperk voor het terras van het Maaslandcentrum. ...

Parkeeroverlast Businesspark wordt aangepakt

... oplossingsrichtingen zijn inmiddels bekend en afgestemd met belanghebbenden. Onderzoek In opdracht van de Gemeente Stein hee􀀛 RoyalHaskoningDHV dit parkeeronderzoek uitgevoerd, dit in overleg met acht ...

Uniek naslagwerk 75 jaar bevrijding

‘Op het netvlies gebrand’ In 2019 en 2020 vieren we de 75-jarige bevrijding van de gemeente Stein. Met deze viering realiseren de Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo zich, dat er ...

Onveilige verkeerssituatie spoorwegovergang aangepakt

Update 26.11.2019 De gemeente Stein heeft de onveilige situatie voortvarend aangepakt en het rijwielpad weer in de oude situatie -eenrichting- hersteld. De borden ter plaatse zijn ook aangepast. Weer ...

Verslag Dorpsschouw Elsloo 12 augustus 2019

Op 12 augustus 2019 werd op initiatief van de Gemeente Stein een Dorpsschouw in Elsloo gehouden. Deelnemers: Danny Hendrix (wethouder gemeente Stein) Dennis Veugelers (gemeente) Addy Bouwens (gemeente) ...

Omgevingscursus

... aanvankelijk 5 middagen gepland, uiteindelijk groeide dit uit tot 15 middagen met 3 excursies binnen de gemeente Stein. De deelnemers waren dermate enthousiast over de cursus, dat we besloten om hier een ...

Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers

... van het DOP, de cursussen en workshops die worden aangeboden, nieuwtjes van de diverse werkgroepen en het laatste nieuws uit de gemeente Stein. Ook is er een rubriek opgenomen (Organisatie DOP Elsloo ...

Facelift voor kasteel Elsloo en omgeving

... als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo. Waarom dit project? De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan ...

In gesprek met... zorgverleners

... Het zijn thema’s waarmee we allemaal steeds vaker te maken krijgen. In opdracht van de gemeente Stein ondersteunen onze drie gesprekspartners vanuit hun sociale dienstverlenende organisaties inwoners ...

Verkeersoverlast Burg. van Mulkenstraat

In 2018 heeft de gemeente meldingen ontvangen betreffende het harde rijden in de Burg van Mulkenstraat. Uit de naar aanleiding daarvan gehouden snelheidsmetingen is inderdaad gebleken dat de gemeten gemiddelde ...

In Stein moet IEDEREEN kunnen meedoen

...  als digitaal en sociaal. Op de foto de partijen die de intentieverklaring getekend hebben. Panel Begin dit jaar is in de gemeente Stein het Sociale Inclusie Panel gestart. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen ...

Blauwe zone op Dorine Verschureplein?

...  In opdracht van de gemeente Stein heeft onderzoekbureau Grenspaal12 een onderzoek uitgevoerd naar een blauwe zone op en rond het Dorine Verschureplein. De gemeente wil de resultaten van dit onderzoek ...

Dat maakt Stein voor mij: thuiskomen

We willen in onze gemeente dat iedereen kan meedoen en dat inwoners daarvoor eigen initiatief nemen. De gemeente stimuleert dit initiatief met de dorpsgerichte aanpak. De vele dorpsinitiatieven zijn een ...

Verslag Dorpsschouw 15 juni 2018

Vrijdag 15 juni jl. heeft de jaarlijkse Dorpsschouw Elsloo plaatsgevonden. Deelnemers van het Dorpsplatform Elsloo, inwoners van Elsloo en een afvaardiging van de gemeente Stein maakten gezamenlijk een ...

Een plek om trots op te zijn: Ontdekken en beleven

... én een unieke grafcultuur. In Stein is het stil genieten en daar zijn we trots op! De groene gemeente Stein is een waar paradijs voor iedere stille genieter. Wethouder Gina van Mulken is er trots op ...

Fietsbrug over de Maas

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan ...

Eigen Kracht: samen geveltuintjes aanleggen

... je eigendom zijn of is eigendom van de gemeente; neem in dat geval eerst contact op met de gemeente en vraag toestemming. Geschikte planten voor zo'n tuintje zijn: klimplanten, lage planten, leibomen zelfs ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... styraciflua ‘Moraine’ (Amberboom) meer info > Boom 2 Acer freemanii ‘Autumn Blaze’ (Esdoorn) De gemeente wil zoveel mogelijk beplanting aanbrengen in het plantseizoen (t/m april). Maar ze ...

Oranje Fonds beloont project ‘Wètste nog’

... programma ‘Wètste nog’ in de hele gemeente Stein uitdragen. Hiervoor zal er op een later tijdstip in samenwerking met de Gemeente Stein een startbijeenkomst plaatsvinden. ‘Wij zijn bijzonder trots op dit ...

Toeristische Toekomstvisie Stein

Op 30 oktober 2017 werd op Kasteel Elsloo een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een Toeristische Toekomstvisie voor de gemeente Stein. Partners daarin zijn de gemeente Stein, VVV Limburg, ...

Parkeren oude kern Elsloo

De gemeente heeft werk gemaakt met een van de aanbevelingen uit het Verkeersarrangement 2017 aangaande parkeeroverlast in de oude kern. Vanaf de diverse invalswegen naar Elsloo worden bezoekers verwezen ...

In gesprek met....Marion Leurs, burgemeester van Stein

... politiek, hobby's en familie passeerden de revue. Daarnaast was er ook uitgebreid aandacht voor haar visie en missie aangaande de gemeente Stein. Politieke thema's waren taboe. Interviewer Wim Creme ...

WhatsApp-Buurtpreventie

... van Boa’s en Politie in de wijk. De gemeente Stein stimuleert en faciliteert deze burgerinitiatieven. Het streven is om een dekkend netwerk voor de hele gemeente te bereiken. Structuur in buurtpreventie ...

Verkeersarrangement Elsloo - Update

... aspecten kent dan positieve. Reden genoeg voor de gemeente om af te zien van eenrichtingsverkeer in de Daalstraat. Daarom is op woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur in het Maaslandcentrum opnieuw een ...

Plakzuilen misbruikt...

Ze staan nu al enige tijd aan het Dorine Verschureplein en bij Sportcomplex Mergelakker; de gemeentelijke aanplakzuilen. Uitsluitend bedoeld voor plaatselijke verenigingen. Daarom staat aan de bovenzijde ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeersveiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

Communicatie & PR Toolkit

Hieronder een link naar een handige toolkit van de gemeente Weert. Een Communicatie Toolkit vol tips, checklists, voorbeelden en de juiste kennis om communicatiemiddelen en communicatieplannen te ontwikkelen ...

In gesprek met... Henk Steevens

... op radio en tv verzorgen. De presentatie van het avondprogramma is in handen van Sander Kleikers, die iedere avond vanuit een andere gemeente de verreden etappe met wisselende prominente gasten onder ...

Aanplakzuilen

Zoals u misschien al gezien heeft staan sedert enkele dagen bij Albert Heijn (foto) en bij de ingang van sportcomplex Mergelakker door de gemeente geplaatste aanplakzuilen. Ze zijn van kunststof en ...

Schouw Schuttersdreef

Naar aanleiding van signalen van bewoners vond op 9 maart 2016 een schouw plaats van de buurt Schuttersdreef. Naast een aantal bewoners namen ook deel aan de schouw: gemeente Stein, Partners in Welzijn ...

What’s App Buurtpreventie!

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer ...

De wijkagenten stellen zich voor

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor, Hans Haartmans en Ad Griffijn betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. ...

Project Domein Elsloo

... en wethouders van de gemeente Stein. Het verkorte projectplan en de toelichting door de werkgroep werd door het gemeentebestuur positief ontvangen. U kunt deze Roadmap hieronder downloaden. Hierin ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

... de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. ...

Uitkijkpunt Rolberg

...  en een tegelplateau voor de banken. Tevens geconstateerd dat het groen zeer slecht onderhouden is en dat er te weinig afvalbakken zijn. Tenslotte willen wij de gemeente uitnodigen om samen met he ...

In Limburg doet iedereen mee

... incie en gemeenten ondersteunen, bijvoorbeeld door (middelgrote) bedrijven vouchers te verstrekken waarmee zij hun organisatie 'participatiewet-proof' maken. Maar er moet meer gebeuren om de grote gro ...

DOP's gewijze aanpak

Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het dorpsontwikkelingsproces in de gemeente Stein 2015-2020 (Emilie Klinkers, mei 2015) Gemeente Stein heeft in 2012 een nieuwe manier van werken geintroduceerd, ...

Project Aelserhof/La Famille

... van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan. Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... d met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen. Tenslotte is ook afgesproken dat de gemeente op gezette tijden langs beide weghelften de welbekende smiley's zal plaatsen die hardrijders bestraffend aankij ...

Werkgroep Verkeersveiligheid

... deze werkgroep deel aan de maandelijkse vergadering van Dorpsplatform Elsloo. In maart 2019 is de naam gewijzigd in Werkgroep Verkeersveiligheid. Een voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, werkgroep ...

Eigen Kracht

...  uit te breiden. Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo Eigenkrachtvisie, Gemeente Stein, 2014 > Diverse publicaties over Burgerparticipati ...

Eigen Kracht

...  uit te breiden. Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo. Diverse publicaties over Burgerparticipatie >  ...

Bewonersavonden gemeente Stein ...

De gemeente Stein organiseert op onderstaande data Bewonersavonden voor omwonenden en overige geïnteresseerde inwoners. - Woensdag 22 november - Schuttersdreef (locatie Maaslandcentrum 19.00 uur) ...