Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

In gesprek met Rob van Kan: Hoofd Recherche Limburg

“In gesprek met..... Rob van Kan” vond plaats op woensdag 19 juni 2019.

Ondanks een fiks onweer vlak voordat de avond begon, waren er toch een 60-tal bezoekers die met Rob van Kan wilden praten over zijn werk bij de politie.

Rob is goed van tongriem gesneden waardoor interviewer Wim Cremers een makkelijke avond had.

Aan de orde kwamen o.a. misdaad en criminaliteit, drugsbeleid en cybercrime, zedendelicten en cold cases.
Daarnaast gaf Rob ook inzicht over zijn promotieonderzoek naar het belang van forensische radiologie bij schietincidenten.

Zowel de bezoekers als Rob gingen na afloop met een tevreden gevoel naar huis.

Foto boven: Rob van Kan met op de achtergrond een dia uit 1997 toen Rob jeugdprins van de Sajelaire was.
Foto onder: een overzicht van de goed gevulde zaal.

Gesprek met Rob van Kan 06.2019 2

De Limburger besteedde op 13 maart en 6 aril 2019 uitgebreid aandacht aan Rob van Kan en zijn werk. 

DDL RobvanKan 2019 03 13 A1

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop