Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Open inloop bij Partners in Welzijn

Inwoners van Elsloo kunnen iedere woensdagmiddag van 14.00u tot 16.00u vrijblijvend inlopen bij Partners in Welzijn op de locatie Punt 39 (voormalige bieb in het Maaslandcentrum).

PartnersInWelzijn

Tijdens de open inloop kunnen vragen beantwoord worden over welzijn en zorg, wet- en regelgeving, uw buurt, ontmoeting, schulden, vrijwilligerswerk.

Partners in Welzijn helpt u graag verder, voor uzelf, voor iemand anders, of voor iemand waar u zich zorgen over maakt. Meer informatie op https://partners-in-welzijn.nl

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!