Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Cursussen & Workshops

Kunstgeschiedenis

De kunstlezingen met docent Luc Laudy zijn op 28 november naar alle tevredenheid afgesloten. De docent wist iedereen met zijn bevlogenheid en kennis te boeien. Onder de cursisten leefde de vraag naar een vervolgcursus nadrukkelijk.

Luc Laudy biedt vanaf 29 januari a.s. een cursus van 10 bijeenkomsten aan op de dinsdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten voor deze cursus bedragen € 75,-

kunstgeschiedenis

Er wordt een ‘reis’ gemaakt door de West Europese Kunstgeschiedenis. Door middel van veel toepasselijk beeldmateriaal zal de cursist een inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in de beeldende kunsten (beeldhouwkunst en schilderkunst) en de architectuur vanaf de Griekse beschaving tot in de 20e eeuw.

In de lessen zal ook worden ingegaan op de maatschappelijke context waarin de kunsten zijn ontstaan en de kunstenaars hebben gewerkt. In afzonderlijke lezingen kunnen diverse onderwerpen uit de lessen verder worden uitgediept. Na elke bijenkomst wordt een hand-out van het behandelde aan de cursisten toegestuurd.

De cursus wordt uitgevoerd in Punt 39, de voormalige ruimte van de bibliotheek bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39 te Elsloo. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Leon Bosch: .
Vermeld u naam, adres en telefoonnummer.
Gezien het aantal aanmeldingen dat al binnen is gaat de cursus definitief door.