Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Wandelen in Sittard op zaterdag 15 juni

VOLGEBOEKT

Ben je geïnteresseerd in een stadswandeling door Sittard met onze docent kunstgeschiedenis Luc Laudy? 

Tijdens deze wandeling zal hij aandacht schenken aan verschillende locaties die betrekking hebben op de voormalige vestingstad Sittard.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019, vertrek om 13.30 uur vanaf plein ‘de Ligne’ in Sittard

Sittard Panorama

Foto: wikipedia, klik voor vergroting

Wat te zien?

• We zullen de 5 monumentale kerken/kloosters bezoeken die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de 775 jaar oude stad Sittard.
• We bezoeken enkele interessante (klooster)tuinen
• In de binnenstad liggen verder enkele panden die architectonisch de moeite waard zijn. Daarbij schenken we ook aandacht aan oude panden en aan architectuur uit de 20e eeuw. Centraal daarbij staat de Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949) ook wel bekend van de watertoren in Schimmert.

Lees meer

Meedenk- en Meedoe-avond op maandag 23 april

Het Dorpsplatform Elsloo nodigt alle inwoners van Elsloo uit op de Meedenk- en Meedoe-avond op maandag 23 april a.s. om 19.30 uur in het Maaslandcentrum.
Zij wil op deze avond graag met iedereen, die belangstelling heeft, overleggen welke mogelijkheden en aktiviteiten wenselijk zijn in Elsloo.

Eigen Kracht om Elsloo leefbaar te houden
Het Dorpsplatform bestaat meer dan 3 jaar. In 2014 riep de burgemeester van Stein inwoners op om met “eigen kracht” initiatieven te nemen om de eigen kern leefbaar te houden.
Hoe dat moest gebeuren werd niet voorgeschreven. De burgemeester deed beroep op de eigen creativiteit en inventiviteit van het dorp.

In Elsloo was vanaf de start grote betrokkenheid van de inwoners bij het beroep op de ”eigen kracht”. Na wat wikken en wegen werd door inwoners en verenigingen de Stichting Dorpsplatform Elsloo opgericht die allerlei initiatieven ging ontplooien.
We noemen o.a.:

# De realisatie van het Dorpsontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum: o.a.
• Open ontmoetingsmiddagen, burendag
• De thema-avonden ”In gesprek met….”
• Uitgebreide cursusprogramma’s
• Kerstdiners, Paasbrunch e.d.

# De activiteiten van de werkgroep Verkeer en Veiligheid: o.a. door mee te werken aan:
• Verkeersplan Elsloo
• Deelplannen Michiel de Ruyterstraat, Ch de Geloesstraat, Jurgensstraat
• Optimalisering parkeersituatie bij Medisch Centrum Elsloo
• Advisering inzake WhatsApp groepen.

# De activiteiten van de werkgroep Domein: o.a.
• Opstellen roadmap “Domein Elsloo”, met 15 deelplannen
• Uitwerken voorstel om een wielermonument te realiseren en meewerken aan wielertentoonstelling Elsloo
• Plan ontwikkelen voor een uitzichtpunt “Op de Berg”

# De activiteiten van de werkgroep PR en Communicatie: o.a.
• Opzetten en onderhouden van website en Facebookpagina
• Uitgave digitale nieuwsbrieven
• Uitgave persberichten

Meedenken en Meedoen
Het draagvlak bij de Elsloose bevolking bleek groot. Activiteiten worden druk bezocht en uitgebrachte voorstellen worden goed ontvangen. Het bestuur van de Stichting Dorpsplatform Elsloo en de betrokken vrijwilligers/medewerkers vinden dat ze goed op weg zijn en dat willen ze voortzetten.

Daarbij kunnen zij zeker nog wat hulp gebruiken bij het meedenken en het meedoen. Zowel bij de huidige activiteiten als bij nieuwe uitdagingen. Zo is het Dorpsplatform betrokken bij:
- Het invulling geven van de vrijgekomen ruimte in het Maaslandcentrumpand door het vertrek van de bibliotheek
- Uitvoering van het project “Samen Ouder” samen met de Stichting Streekmuseum Elsloo en Erfgoed Stein. Dit is een project om gericht te werken aan het terugdringen van de eenzaamheid bij ouderen.

Kortom. Voelt u zich betrokken bij de leefbaarheid in uw dorp. Voelt u zich betrokken bij de activiteiten die we uitvoeren of de uitdagingen die op ons wachten. Hebt u zelf nog nieuwe of andere voorstellen?

Kom dan meedenken en meedoen! Iedereen is welkom. De koffie staat klaar. Met het inzetten van “eigen kracht” kunnen we in Elsloo veel bereiken.

Viering Koningsdag op vrijdag 27 april

Het Oranje-comité, de Samenwerkende Buurtverenigingen, Winkeliersvereniging Oke, Maaslandcentrum en Oldtimer Stalling Limburg hebben de handen ineengeslagen en een mooi feest georganiseerd voor Koningsdag, vrijdag 27 april 2018.

Poster Koningsdag 2018

9.00 uur
Verzamelen auto’s voor de toertocht OSL Koningsrit (meer info: www.oldtimerstallinglimburg.nl

10:30-11:30 uur
Vertrek van de toertocht met 1 minuut onderlinge pauze, er zijn ca 100 deelnemers !

10:30 uur
Verzamelen en versieren van de fietsjes van de kinderen van Elsloo e.o. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we de fietsjes ter plaatse (op het DV plein) versieren met de kinderen en ouders samen. Versiermaterialen worden door de samenwerkende buurtverenigingen ter beschikking gesteld.

11:30 uur start programma Maaslandcentrum
Vertrek in optocht (onder begeleiding) naar het Maaslandcentrum om daar de vrijmarkt te openen. Naast de traditionele dekentjes met verkoopspulletjes zullen hier diverse workshops gegeven worden voor jong en oud.
Hairstyling Elvira zal de haren van de kinderen versieren en de kinderen kunnen geschminkt worden.
Sindy's CreActivities verzorgt creatieve activiteiten. Een schoonheidssalon verzorgt make-up workshops te bieden, de stichting egelopvang Stein is aanwezig, enz.
Natuurlijk zorgen de samenwerkende buurtverenigingen ook weer voor een springkussen

12:30 uur tot 16:30 uur
Tussen Maaslandcentrum en Dor. Verschureplein kunt u gratis pendelen met een huifkar getrokken door 2 Belgische trekpaarden.

13.00 uur
Vanaf 13 uur openen tevens de winkels en kan er naar hartenlust geshopt worden.

14:30 uur
Show van de oldtimer brommers van Brommerclubs Kompels van Klumme en ”Born to be wild” uit Berg aan de Maas.

15.00-17.00 uur
Terugkeer OSL Koningsrit

16.00 uur-19.00 uur
Op het plein: Live muziek van 4 mans formatie SHAPE waarbij Rock n Roll clubs Double U en Crrrazy Motions meerdere dansdemonstraties zullen geven.

Er lopen nog onderhandelingen over aanvullende activiteiten.

Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk gezorgd !

Jo Dohmen geridderd

Jo Dohmen uit de Raadhuisstraat werd op donderdag 29 maart 2018 vanwege zijn 40 jarig raadslidmaatschap en zijn overige verdiensten voor de gemeenschap namelijk geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Jo is actief bij CV De Sajelaire, Dorpsplatform Elsloo, Stichting Gemeenschapshuis en NV Theodora.

Herinrichting Mergelakker

Op 30 maart 2017 werd in het Maaslandcentrum een informatieavond voor de bewoners van Mergelakker en Bussegraaf gehouden. Er waren ca 25 belangstellenden aanwezig.

Aanleiding was een in opdracht van de gemeente ontworpen conceptplan voor herinrichting van Mergelakker/Bussegraaf. De buurt is al jarenlang in gesprek met de gemeente maar eindelijk is er toch schot in de zaak gekomen.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid is niet actief betrokken bij dit projectplan omdat deze actie jaren geleden werd opgestart door betreffende bewoners. Een vertegenwoordiging van de werkgroep was wel als toehoorder aanwezig bij de diverse bijeenkomsten.

Voorgeschiedenis
Op 15 juni 2016 gaan de bewoners in gesprek met CMB, toen nog (net) deel uitmakend van de regeringscoalitie. Gevolgd door een bewonersavond met de gemeente op 28 juni 2016.

Zaken die volgens de bewoners dringend aandacht behoeven zijn:

1. Eikenbomen: deze moeten gerooid worden vanwege overlast: hele jaar blad, oud hout dat uit bomen valt, kapotte trottoirs, beschadigde riolering door wortels. Te vervangen door minder overlast veroorzakende bomen.
2. Reparatie van trottoirs en stoepranden zodat ook mensen met rollator o rolstoel daar verantwoord gebruik van kunnen maken
3. Snelheid in de straat: omdat er structureel harder gereden wordt dan de toegestane 30 km/u worden snelheidsremmende maatregelen gevraagd. Bloembakken en drempels worden op voorhand afgewezen.

Lees de volledige voordracht van de bewoners op 28.06.2016 in de downloadsectie onderaan dit artikel.


Tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2017 wordt de volgende conclusie getrokken:

Na behandeling van de reacties en de vragen wordt het draagvlak voor de verschillende ontwerpvarianten gepeild. Er blijkt een duidelijke voorkeur te bestaan voor de varianten A en C. Beide varianten kunnen rekenen op ongeveer evenveel steun van de aanwezige bewoners.

Afgesproken wordt dat het definitief ontwerp een combinatie dient te worden van de varianten A en C.

Concreet betekent dit dat de bomen aan dezelfde kant worden opgenomen als de huidige bomen en dat tussen deze bomen robuuste groenvakken én enkele parkeerplekken worden opgenomen.

Beplanting
Ten aanzien van de beplanting wordt het volgende geconcludeerd:

- Er is een duidelijke voorkeur voor het toepassen van één boomsoort.
- Indien de zuiliep (zoals op enkel plaatsen al aanwezig) voldoet aan de gestelde criteria voor de laanbomen, hebben de bewoners de voorkeur om deze soort toe te passen in de gehele Mergelakker en Bussegraaf.
- De bewoners spreken de voorkeur uit voor het toepassen van een iets hogere bodembedekker in de plantvakken gecombineerd met wat hogere bloeiers.

Het verslag van de inwonersavond op 30.03.2017 kunt u hieronder lezen.

Het aldus overeengekomen definitief ontwerplan ziet u hieronder (klik voor vergroting)

Mergelakker Definitief ontwerp maart2017

Files:
Herinrichting Mergelakker - Bewonersavond 28.06.2016 HOT
Date 2017-04-21 File Size 2.11 MB Download 510 Download

Herinrichting Mergelakker - Informatieavond 30.03.2017 HOT
Date 2017-04-21 File Size 497.06 KB Download 543 Download

Herinrichting Mergelakker - Powerpoint presentatie Bewonersavond 30.03.2017 HOT
Date 2017-04-21 File Size 2.17 MB Download 522 Download

Herinrichting Mergelakker - Definitief ontwerp 18.04.2017 HOT
Date 2017-04-21 File Size 356.76 KB Download 493 Download
 

In gesprek met...

Maandagavond 23 mei 2016 gingen een twintigtal dorpsgenoten in gesprek met Michiel Verhulst van Apotheek Medisch Centrum Elsloo.

Dit is een zelfstandige apotheek die nauw samenwerkt met de huisartsen in het medisch centrum en die in Geulle. Gezien de kleine setting en de bijdrage van interviewer Wim Cremers van TVLimburg werd het een geanimeerd gesprek. En dat is nu ook juist de bedoeling van de serie "In gesprek met..."

apotheker 2016

De bezoekers stelden ter zake doende vragen en apotheker Michiel Verhulst gaf daarop duidelijke antwoorden. Voorafgaand gaf hij een transparante uiteenzetting over de routing, de weg die een recept bewandelt vanaf de bestelling bij de huisarts of specialist tot overhandiging aan de patiënt.

Ook de declaratie van medicijnen kwam uitvoerig aan de orde, met name ook de uitgiftekosten. De apotheker wist voldoende helder te maken dat dit geen geldklopperij en pure winst is, maar dat hij daar alle kosten mee moet dekken: personeel, huur, energie etc. De winstmarge op de medicijnen is maar heel klein.

Natuurlijk kwam ook de soms lange wachttijd aan de orde. Dat kan in de regel alleen gebeuren als de assistente het recept nog moet klaar maken of contact moet opnemen met huisarts of specialist. Verhulst benadrukt dat het streven is dat iedereen binnen enkele minuten na binnenkomst te woord wordt gestaan. "Bij drukte is het alle hens aan dek, zodat alle balies in gebruik zijn"
En voor de patiënten met herhaalmedicatie of niet spoedeisende medicatie verwijst hij naar de Pharmaself, de medicatieautomaat waar men 7 dagen per week, 24 uur per dag kostenloos terecht kan.

Na afloop waren alle partijen het er over eens dat het een zeer geslaagde avond was die herhaling verdiend. Als u dus de komende tijd op verjaardagen niet alleen maar geklaag over de apotheek hoort... dan weet u dat er iemand op "In gesprek met...." is geweest.

Lees meer

In gesprek met...

Na de succesvolle avond “In gesprek met apotheker Michiel Verhulst”, vond op maandag 11 juli 2016 -daags na de eclatante zege van Tom Dumoulin in de Tour de France- een volgende “In gesprek met...”plaats. Oud-profwielrenner en ploegleider Henk Steevens (04.10.1931) ging in gesprek met interviewer Wim Cremers en het ongeveer 60-koppig publiek, van jong tot oud.

Henk heeft maar een klein zetje nodig om een spraakwaterval op gang te laten komen. Anderhalf uur lang hing iedereen aan zijn lippen. De anekdotes van vroeger werden kundig opgerakeld door Wim Cremers en samen zorgden zij regelmatig voor daverende lachsalvo's.
Huub Breuls had de ruimte mooi aangekleed met een deel van zijn unieke verzameling wielershirts; bedankt daarvoor!

Kortom, een boeiende avond met een rasverteller. En dat smaakt naar meer: a.s. donderdag 14 juli kunt u samen met Henk op groot scherm naar de Mont Ventoux etappe kijken. Depart om 14.00 uur in de permanence Maaslandcentrum.

Lees meer

Steunpunt Mantelzorg

SteunpuntMantelzorg 2Je bent jong en zorgt voor iemand? Wat een geluk dat jij er bent!
Steunpunt Mantelzorg Zuid vraagt met de waarderingsactie ‘Wat een geluk dat jij er bent!’ in de gemeente Stein aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar een familielid ziek is en/of een beperking heeft. Het is belangrijk dat hun inzet en betrokkenheid wordt gezien en er ook af en toe aan de jonge mantelzorger gevraagd wordt hoe het met hem of haar gaat. Door een kind of jongere te verrassen met het ‘Wat een geluk dat jij er bent!’-pakket kan iedereen uit de omgeving van de jonge mantelzorger zoals familie, leerkrachten, vrienden en vriendinnen, thuiszorgmedewerkers of huisartsen zijn of haar waardering laten blijken.

Iedereen kan dus een jonge mantelzorger in de leeftijd van 7 tot 25 jaar, die zorgt voor een inwoner uit de gemeente Stein, aanmelden voor deze actie. De jonge mantelzorger ontvangt dan een mooi postpakket met gesponsorde cadeautjes. U kunt hem of haar aanmelden per mail via , via de website www.voorjongemantelzorgers.nl of per telefoon: 043 – 321 50 46.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?